Biseder

KVKK Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle gündeme gelen önemli kavramlardan birisi de “açık rıza” oldu. Kanun’un 3. Maddesi “Açık Rıza”yı şöyle tanımlamıştır: “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Açık rıza ile kişi, sahip olduğu verinin işlenmesine kendi isteği ile onay vermiş sayılır. Yine açık rıza ilgili kişi, işlenmesine izin verdiği verinin hangi sınırlarda, hangi kapsamda, hangi sürede ve biçimde kullanılacağının sınırlarını da belirlemiş olur.

KVKK’ya göre açık rıza beyanının yazılı alınması zorunluluğu olmadığı gibi, elektronik ortam ve çağrı merkezi gibi yollarla da alınması mümkündür. Kanun ispat yükümlülüğünü “Veri Sorumlusu”na getirmiştir.

Kanun’un açık rıza tanımından anlaşılacağı üzere “açık rıza”nın belirli bir konuya ilişkin olması, rızanın bilgilendirmeye dayanması, özgür iradeyle açıklanması zorunludur.

Açık rıza vermek, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için, kişi verdiği açık rızayı geri alabilir. Kişisel verinin geleceğini belirleme hakkı ilgili kişiye ait olduğu için, kişi istediği an veri sorumlusuna verdiği açık rızasını geri çekebilir. Burada önemli olan konu, geri alma beyanı veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren hüküm doğurur.

Açık Rıza ile ilgili ayrıntılı bilgi için KVKK resmi web sitesinde bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

You can get weather by city name or city name and iso country code (alpha-2 code) divided by comma.

Example:

London, uk

push   BİSEDER

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.