Biseder

GDPR - KVKK Karşılaştırması

AB Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR - General Data Protection Regulation) ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) arasında bazı önemli farklar bulunmaktadır. GDPR'a, KVKK ile karşılaştırıldığında daha geniş bir yetki alanı sağlandığı için, Avrupa Birliği sınırlarında yaşayan herhangi birinin kişisel verilerini işleyen tüm şirketler için kendi konumları (lokasyonları) fark etmeksizin GDPR uyumluluğu ile yükümlülerdir.

Ayrıca, KVKK'da “veri sorumlusu” kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi ve toplanması süreçlerinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na karşı sorumlu tutulurken, GDPR'da veri sorumlusu yerine, hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda "veri kontrolörü" kavramı getirilmiştir. GDPR kapsamında veri kontrolörü, tüm temel prensiplerden sorumlu tutulmaktadır.

KVKK uyarınca veri sorumluları, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olmakla yükümlü iken, GDPR da böyle bir kayıt bilgi sisteminden söz edilmemektedir.

Bir diğer önemli fark ise cezai sorumluluk yönündendir. KVKK kapsamında öngörülen ceza yükümlülüklerinin üst limiti 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Oysa, GDPR kapsamında cezai yaptırım yıllık küresel cironun yüzde 4'üne ya da 20.000.000 Euro olarak belirlenmiştir ve hangisi daha yüksek ise o miktar cezai yaptırım olarak uygulanacaktır.

You can get weather by city name or city name and iso country code (alpha-2 code) divided by comma.

Example:

London, uk

push   BİSEDER

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.