Biseder

KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verileri işlenen ilgili kişilere bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hukuki gerekçelerle işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği konusunda bilgi edinme hakkı tanımıştır. Kanun “Aydınlatma Yükümlülüğü”nü veri sorumlusuna getirmiştir.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat ya da yetkilendirdiği kişi aracılığıyla, “Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği; kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği; kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği; kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile 11. maddede sayılan diğer hakları” ilgili kişiye sağlamakla yükümlüdür.

Kanun, ilgili kişinin, kişisel verisinin işlendiği her durumda aydınlatılmasını zorunlu kılmıştır. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak  usul ve esasları buradan inceleyebilirsiniz.

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin KVKK rehberini ise buradan inceleyebilirsiniz.

You can get weather by city name or city name and iso country code (alpha-2 code) divided by comma.

Example:

London, uk





push   BİSEDER

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.