Biseder

Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yayınlanan “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” ile “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” gereği veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu zorunluluk kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu, işletme ve kurumlara yol göstermek amacıyla, veri sorumlularına iyi uygulama örneklerini sunmak amacıyla “Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi” oluşturmuştur. Kurum, ilgili rehberi resmi web sitesi üzerinde yayınlamıştır.

İlgili rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

You can get weather by city name or city name and iso country code (alpha-2 code) divided by comma.

Example:

London, uk

push   BİSEDER

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.