Biseder

KVKK Kişisel Veri İhlal Bildirimi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel veri ihlali bildirim usul ve esaslarını belirleyerek 24 Ocak 2019 tarihinde resmi web sitesinde duyurmuştur. Bu duyuruyu buradan inceleyebilirsiniz.

Kurul, Kanun’un 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasının “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir….” hükmünde yer alan “en kısa sürede” ifadesinin 72 saat olarak yorumlanmasına karar vermiş ve duyurmuştur.

Kurul duyurusuna göre, Veri İhlali Bildirim formu yalnızca Veri Sorumlusu tarafından doldurulması gerekmektedir.
        Şikayet ve İhbar içerikli başvuruların  kurumun şu internet adresinden iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bildirimler için şu adresler de kullanılabilir:

Veri İhlali Bildirim Formu (İnternet)
Veri İhlali Bildirim Formu Kılavuzu
Veri İhlali Bildirim Formu (PDF)

You can get weather by city name or city name and iso country code (alpha-2 code) divided by comma.

Example:

London, uk

push   BİSEDER

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.