Biseder

İrtibat Kişisi Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre veri sorumlusu eğer Türkiye’de yerleşik olan bir tüzel kişi ise, bir “irtibat kişisi” atamak ve Veri Sorumluları Siciline kayıt sırasında atadığı bu irtibat kişisine ait bilgileri VERBİS’e işlemek zorundadır.

Söz konusu irtibat kişisi, veri sorumlusu ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumludur. Kanuna göre, İrtibat kişisi olarak yapılan görevlendirme, Kanun hükümleri uyarınca veri sorumlusunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İrtibat Kişisi

Veri sorumlusu eğer bir kamu kurumu ise, Kanunun uygulanmasıyla ilgili kamu kurumunda koordinasyonu sağlamak üzere belirlenerek Kurul’a bildirilen üst düzey yönetici tarafından, VERBİS’in hizmete açılması ve kayıt yükümlülüğünün başlaması akabinde ilgili yönetmeliğe göre VERBİS sistemine irtibat kişisi bilgi girişi yapılması gerekmektedir.

You can get weather by city name or city name and iso country code (alpha-2 code) divided by comma.

Example:

London, uk

push   BİSEDER

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.