Biseder
 1. Asli Üyeler
 2. Genç Üyeler
 3. Çalışan Üyeler
 4. Onur Üyeleri


  1. ASLİ ÜYE
  Dernek tüzüğünde yazılı üyelik niteliğine sahip olup, bütün tüzük hükümlerini kabul ederek derneğe asli üye olmak için müracaat eden ve yönetim kurulu tarafından üyeliği kabul edilmiş bulunan üyelerdir. Dernek yıllık aidatını ödemek zorundadırlar. Aidatlar üyelik yılının ilk yarısında ödenmek zorundadır. Dernek yönetim organlarında görev alabilirler, genel kurulda 1’er oy hakları vardır.

  2. GENÇ ÜYE
  Öğrenciler ve genç bireylerin üyeliğidir. Dernek yönetiminde görev alamazlar ancak ihtiyaç olan hizmetler ve dernek faaliyetlerinde ve projelerinde gönüllük esasına göre görev alabilirler. Genç üyelerinin oy hakkı yoktur. Dilek, temenni ve fikirlerinden istifade etmek için toplantılarda söz isteyebilirler. Dernek aidatını ödemek zorunda değildirler.

  3. ÇALIŞAN ÜYE
  Sektörde kayıtlı çalışanların üyeliğidir. Dernek yönetiminde görev alamazlar ancak ihtiyaç olan hizmetler ve dernek faaliyetlerinde ve projelerinde ve alt komite yönetimlerinde gönüllük esasına göre görev alabilirler. Çalışan üyelerinin oy hakkı yoktur. Dilek, temenni ve fikirlerinden istifade etmek için toplantılarda söz isteyebilirler. Dernek aidatını ödemek zorunda değildirler. İsterlerse Çalışan Üyelik kapsamında en az 2 yılı tamamladıktan sonra ve dernek faaliyetlerinde ve ilgili komitelerinden en az birinde aktif görev ve sorumluluğunu eksiksiz yerine getirdiği belgelendikten sonra; görevde bulunan en az 1 yönetim kurulu üyesinin tavsiye ve kefaletinde asli üye başvuru hakkı elde edebilir.

  4. ONUR ÜYESİ

  Sektöre yakınlığı tespit edilen ve dernek üyesi olunması kazanç ve şeref addedilen,  yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Onur üyelerinin oy hakkı yoktur. Dilek, temenni ve fikirlerinden istifade etmek için toplantılarda söz isteyebilirler. Dernek aidatını ödemek zorunda değildirler. İsterlerse asli üye olabilirler.


You can get weather by city name or city name and iso country code (alpha-2 code) divided by comma.

Example:

London, uk

push   BİSEDER

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.